aktualizacja 04 luty 2017


PLAN LEKCJI

u c z n i o w i e

klasa 1a klasa 1b klasa 2a klasa 2b klasa 2c klasa 3a klasa 3b klasa 3c

zajęcia pozalekcyjne

 

n a u c z y c i e l e

wychowawcy klas

Agnieszka Biœ

3a

Sylwia Majchrzak-Sularz

3b

Rafał Krzysztofek

3c

Magdalena Michnowicz

1b

Agnieszka Słoma

1a

Alicja Chrobak

2a

Jolanta Szymonik-Urbańska

2b

Beata Orłowska-Mielniczuk

2c

 

nauczyciele zajeć edukacyjnych

informatyka język polski język niemiecki język angielski historia wos matematyka chemia/fizyka biloogia geografia plastyka/zajęcia artystyczne religia wychowanie fizyczne
J.Szymonik-Urbańska
         
              M.Michnowicz    
                       

klasa 1a

 


klasa 1b


klasa 2a

 


klasa 2b


klasa 2c


klasa 3a


klasa 3b


klasa 3c


Agnieszka Biœ


Sylwia Majchrzak-Sularz

 


Rafał Krzysztofek


Izabela Potkańska


Jolanta Kozula


Ewa Jezierska- Gogulska


Magdalena Michnowicz


Alicja Chrobak


Jolanta Szymonik-Urbańska


Dariusz Karczewski


Maciej Dorożko


Agnieszka Słoma


Beata Orłowska-Mielniczuk


Anna Parker


Anna Jedynak


ks.Józef Jużków

 


Grzegorz Jaworski


Bartosz Szymczyk